เปิดสมัครสมาชิกแบบปกติ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 58 - 9 ก.พ. 58
 
สมัครพร้อมตอบคำถามยืนยันสมาชิกภายในวันที่เปิดรับสมัครเท่านั้น หลังจากปิดรับสมัครระดับสมาชิกที่เป็น
รอการยืนยัน จะถูกลบออกจากระบบทั้งหมด

- เคลียร์สมาชิกเก่าที่เคยสมัครไว้ทั้งหมดแล้ว ให้ลองไปเช็คได้ในเว็บถ้าสามารถล็อคอินใช้งานได้ แสดงว่าผ่านการยืนยันเรียบร้อยแล้ว หากไม่สามารถใช้งานได้แสดงว่าคุณไม่ได้ตอบคำถามยืนยันสมาชิกหรือตอบคำถามไม่ผ่านให้รอสมัครใหม่ภายหลัง

สมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
- สมัครปกติ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 58 - 9 ก.พ. 58 และต้องตอบคำถามยืนยันสมาชิก
- สมัครสนับสนุน สามารถสมัครได้ตลอด โดยไม่ต้องตอบคำถามยืนยันสมาชิก
 
อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บ
 
วิธีสมัครสมาชิก
http://www.yaoiland.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=169&fromuid=1
 
 
www.yaoiland.net